Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:35 Цариградски (BG1871)

И дигнаха се людете от Киврот-атаава за Асирот, и останаха в Асирот.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:35 в контекст