Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:27 Цариградски (BG1871)

И завтече се едно момче и обади на Моисея и рече: Елдад и Модад пророчествуват в стана.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:27 в контекст