Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:24 Цариградски (BG1871)

И Моисей излезе та каза на людете думите Господни; и събра седемдесетте мъже от старейшините на людете, и постави ги около скинията.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:24 в контекст