Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:23 Цариградски (BG1871)

И рече Господ Моисею: Скратила ли се е ръката Господня? Сега ти ще видиш, ще се сбъде ли с тебе словото ми, или не.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:23 в контекст