Старият Завет

Новият Завет

Числа 11:2 Цариградски (BG1871)

И извикаха людете към Моисея; и Моисей се помоли Господу, и престана огънят.

Прочетете пълната глава Числа 11

Изглед Числа 11:2 в контекст