глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 9 Цариградски (BG1871)

1. И благослови Бог Ноя и синовете му, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята.

2. И страх и трепет от вас ще бъде над всичките животни на земята, и над всичките небесни птици: те, с всичко което пълзи по земята, и с всичките морски риби, в ръцете ви са предадени.

3. Всичко което се движи и живее ще ви бъде за храна: дадох ви всичко, както зелената трева.

4. Месо обаче с живота му, кръвта му, да не ядете.

5. И вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще придиря: из ръката на всяко животно ще я придиря, и из ръката на человека: из ръката на всеки негов брат ще придиря живота на человека.

6. Който пролее человеческа кръв, неговата кръв от человек ще се пролее; защото по образу Божию направи Бог человека.

7. Но вие плодете се и множете се, разпространявайте се на земята, и умножавайте се на нея.

8. И говори Бог Ною и на синовете му с него и рече:

9. И, ето, аз поставям моя завет с вас, и с вашето семе подир вас,

10. и с всяко одушевлено животно което е с вас, от птиците, от скотовете, и от всичките животни на земята които са с вас, от всяко което е излязло из ковчега, до всяко животно на земята.

11. И поставям с вас моя завет, че няма да се изтреби вече всяка плът от водата на потопа; нито ще бъде вече потоп за да запусти земята.

12. И рече Бог: Това е белегът на завета който аз поставям между мене и вас, и между всяко одушевлено животно което е с вас, във вечни родове:

13. поставям дъгата си в облака; и тя ще бъде белег на завета между мене и земята.

14. И когато нанеса облак на земята, ще се яви дъгата в облака.

15. И ще помена завета си който е между мене и вас, и между всяко одушевлено животно от всяка плът; и водата няма да стане вече в потоп за да изтреби всяка плът.

16. И дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да помня всегдашния завет между Бога и всяко одушевлено животно от всяка плът която е на земята.

17. И рече Бог Ною: Това е белегът на завета който поставих между мене и всяка плът която е на земята.

18. И Ноевите синове които излязоха из ковчега бяха Сим и Хам и Яфет; а Хам беше отец на Ханаана.

19. Тези тримата бяха синове Ноеви; и от тях се разсеяха человеци по всичката земя.

20. И начна Ное да работи земята, и насади лозе.

21. И пи от виното, и опи се, и разголи се в шатъра си.

22. И Хам, отец Ханаанов, видя голотата на баща си, и каза това на двамата си братя вън.

23. А Сим и Яфет взеха една дреха и я туриха на двете си рамена; и отиваха заднишком та покриваха голотата на баща си; и лицата им гледаха назад, и голотата на баща си не видяха.

24. А като се изтрезви Ное от виното си, научи се за онова което му бе направил по-младият му син.

25. И рече: Проклет Ханаан: раб на раби ще бъде на братята си.

26. И рече: Благословен Господ Бог Симов; и Ханаан да му бъде раб.

27. Бог да разпространи Яфета, и да се насели в шатрите Симови; а Ханаан да му бъде раб.

28. И живя Ное след потопа триста и петдесет години.

29. И станаха всичките дни Ноеви деветстотин и петдесет години; и умря.