Старият Завет

Новият Завет

Битие 50:8 Цариградски (BG1871)

и всичкият дом Йосифов, и братята му, и домът на баща му: само челядите си, и стадата си, и чредите си оставиха в земята Гесен.

Прочетете пълната глава Битие 50

Изглед Битие 50:8 в контекст