Старият Завет

Новият Завет

Битие 50:26 Цариградски (BG1871)

И умря Йосиф на възраст сто и десет години; и балсамосаха го, и положиха го в рака в Египет.

Прочетете пълната глава Битие 50

Изглед Битие 50:26 в контекст