Старият Завет

Новият Завет

Битие 50:18 Цариградски (BG1871)

И отидоха и братята му та припаднаха пред него, и рекоха: Ето ние сме ти раби.

Прочетете пълната глава Битие 50

Изглед Битие 50:18 в контекст