Старият Завет

Новият Завет

Битие 50:14 Цариградски (BG1871)

И като погребе Йосиф баща си, върна се в Египет, той, и братята му, и всичките, които възлязоха с него да погребат баща му.

Прочетете пълната глава Битие 50

Изглед Битие 50:14 в контекст