Старият Завет

Новият Завет

Битие 50:11 Цариградски (BG1871)

И Хананейците които живееха на онова място, като видяха плача при гумното Атадово, рекоха: Плач голям е това на Египтяните за това се нарече името му Авел-Мисраим, което е оттатък Йордан.

Прочетете пълната глава Битие 50

Изглед Битие 50:11 в контекст