глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 35 Цариградски (BG1871)

1. И рече Бог Якову: Стани, възлез на Ветил, и насели се там; и направи там олтар Богу който ти се яви когато бягаше ти от лицето на Исава брата си.

2. И рече Яков на дома си и на всичките които бяха с него: Изхвърлете чуждите богове които са между вас, и очистете се, и променете дрехите си;

3. и да станем да възлезем на Ветил, и там ще направя олтар Богу който ме послуша в деня на оскърбението ми, и с мене бе по пътя по който ходех.

4. И дадоха Якову всичките чужди богове що бяха в ръцете им, и обеците които бяха на ушите им; и скри ги Яков под теревинта който бе при Сихем.

5. Тогаз си тръгнаха; и нападна страх Божий на градовете които бяха наоколо им; и не гониха Якововите синове.

6. А Яков дойде в Луз, който е в Ханаанската земя (то ест, Ветил,). той и всичките люде които бяха с него.

7. И съгради там олтар, и нарече името на мястото Ел-Ветил; защото там му се яви Бог, когато бягаше от лицето на брата си.

8. А Девора кърмилницата на Ревека умря, и погребе се долу от Ветил под дъба; и наименува се дъбът Дъб на Плач.

9. И пак се яви Бог Якову като се върна от Падан-арам, и благослови го.

10. И рече му Бог: Името ти е Яков: не ще да се именуваш вече Яков; но Израил ще бъде името ти. И нарече името му Израил.

11. И рече му Бог: Аз съм Бог Всемогъщий: плоди се и умножавай се. Народ и множество народи ще бъдат от тебе, и царе ще излязат из чреслата ти;

12. и земята която дадох Аврааму и Исаку, тебе ще я дам; и на семето ти по тебе ще дам земята.

13. И възнесе се Бог от него, от мястото дето говори с него.

14. И постави Яков стълп на мястото дето говори с него Бог, стълп каменен, и направи на него възлияние, и възлия на него елей.

15. И нарече Яков името на мястото дето говори Бог с него, Ветил.

16. След това тръгна от Ветил; и като остана малко разстояние да стигнат в Ефрата, Рахил роди; и претърпя голяма мъка в раждането си.

17. А като се намерваше в мъката на раждането, рече й бабата: Не бой се, защото и той ти е син.

18. И като предаваше душа, (защото умря,) нарече името му Венони; а отец му нарече го Вениамин.

19. И умря Рахил, и погребе се на пътя на Ефрата, която е Витлеем.

20. И постави Яков стълп на гроба й: той е стълпът на Рахилиния гроб дори до днес.

21. А тръгна Израил, и разпростря шатъра си отвъд Мигдал-едер.

22. И когато живееше Израил в оназ земя, отиде Рувим и лежа с Вала наложницата на отца си; и чу това Израил. А бяха Якововите синове дванадесет:

23. синовете на Лия: Рувим първородний Яковов, и Симеон, и Левий, и Юда, и Исахар, и Завулон;

24. синовете на Рахил: Йосиф и Вениамин;

25. а синовете на Вала Рахилината рабиня: Дан и Нефталим;

26. а синовете на Зелфа Лиината рабиня: Гад и Асир: тези са Якововите синове които му се родиха в Падан-арам.

27. А Яков дойде при Исака отца си в Мамврий, в Кириат-арва, който е Хеврон дето Авраам и Исаак бяха пришелци.

28. И дните на Исака бяха сто и осемдесет лета.

29. И издъхна Исак и умря, и прибра се при своите люде, стар и сит от дни; и погребоха го Исав и Яков синовете му.