Старият Завет

Новият Завет

Битие 34:28 Цариградски (BG1871)

Взеха овците им, и говедата им, и ослите им, и що имаше в града и по полето.

Прочетете пълната глава Битие 34

Изглед Битие 34:28 в контекст