глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Старият Завет

Новият Завет

Битие 21 Цариградски (BG1871)

1. И посети Господ Сарра както рече: и стори Господ на Сарра както бе казал.

2. И зачна Сарра и роди син на Авраама в старините му, на срока за който му беше рекъл Бог.

3. И нарече Авраам името на сина си който му се роди, когото му Сарра роди, Исаак.

4. И обряза Авраам сина си Исаака в осмия ден, както му бе заповядал Бог.

5. А Авраам беше на сто години когато му се роди Исаак син му.

6. И рече Сарра: Бог ми направи смях: който чуе ще се смее с мене наедно.

7. И рече: Кой би рекъл Аврааму че Сарра ще кърми чада? понеже му родих син в старините му.

8. А детето порасна, и отбиха го; и направи Авраам голямо угощение в който ден отбиха Исаака.

9. И видя Сарра сина на Агар Египтянката, когото бе родила Аврааму, че се присмива на Исаака.

10. И рече Аврааму: Изпъди тази рабиня и сина й; защото няма да наследи синът на тази рабиня със сина ми Исаака.

11. И тая дума се видя твърде тежка на Авраама за сина му Исмаила.

12. И рече Бог Аврааму: Да ти се не види тежко за момчето и за рабинята ти: за всичко което ти рече Сарра слушай думата й; защото в Исаака ще се наименува на тебе семе.

13. А и сина на рабинята ще направя да стане народ; защото е твое семе.

14. И стана Авраам на сутринта рано и взе хляб и мех с вода, и даде на Агар, и тури ги на рамото й; даде й и детето, и я изпроводи. А тя отиде и се скиташе по пустинята Вирсавее.

15. И когато се свърши водата в меха, тя хвърли детето под един храст.

16. И отиде та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела; защото рече: Да не видя смъртта на детето. И седна насреща, и възвиси глас и плака.

17. И чу Бог гласа на момчето; и повика ангел Божий към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? не бой се; защото чу Бог гласа на момчето от мястото дето е.

18. Стани, дигни момчето, и укрепи го с ръката си; защото ще го направя да стане народ велик.

19. И отвори Бог очите й; и тя видя кладенец с вода, и отиде та напълни меха с вода, и напои момчето.

20. И Бог беше с момчето; и то порасна, и насели се в пустинята, и стана стрелец.

21. И насели се в пустинята Фаран; и взе му майка му жена из Египетската земя.

22. А в онова време Авимелех, с Фихола военачалника си, говори на Авраама и рече: Бог е с тебе във всичко що правиш.

23. И сега закълни ми се тук в Бога че не ще се покажеш неверен на мене, ни на семето ми, нито на рода ми; но според милостта която ти съм сторил ще сториш на мене и на земята дето ти си пришлец.

24. И рече Авраам: Аз се заклевам.

25. И обличи Авраам Авимелеха за водния кладенец който бяха отнели Авимелеховите раби.

26. И рече Авимелех: Не знам кой е направил таз работа: нито ти ми яви, и нито аз съм чул, освен днес.

27. И взе Авраам овци и говеда и даде на Авимелеха, и направиха двамата договор.

28. И тури Авраам на страна седем женски агнета от стадото.

29. И рече Авимелех Аврааму: Що са тези седем женски агнета които си турил на страна?

30. А той рече: че тези седемте женски агнета ще вземеш ти от ръката ми, да ми бъдат за свидетелство че аз съм изкопал този кладенец.

31. За това наименува онова място Вирсавее (кладенец клетвен); защото там се заклеха двамата.

32. И направиха договор във Вирсавее; и стана Авимелех и Фихол военачалникът му, и върнаха се във Филистимската земя.

33. И насади Авраам дъбрава във Вирсавее; и призва там името на Йеова Бога Вечнаго.

34. И остана Авраам пришлец във Филистимската земя много дни.