Старият Завет

Новият Завет

Битие 2:22 Цариградски (BG1871)

И направи Господ Бог от реброто което взе от Адама жена, и приведе я при Адама.

Прочетете пълната глава Битие 2

Изглед Битие 2:22 в контекст