Старият Завет

Новият Завет

Битие 2:1 Цариградски (BG1871)

И свършиха се небето и земята и всичкото им украшение.

Прочетете пълната глава Битие 2

Изглед Битие 2:1 в контекст