Старият Завет

Новият Завет

Битие 10:25 Цариградски (BG1871)

И Еверу се родиха два сина: името на единия, Фалек (разделение), защото в неговите дни се раздели земята; и името на брата му, Иоктан.

Прочетете пълната глава Битие 10

Изглед Битие 10:25 в контекст