Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:15 Цариградски (BG1871)

Защото денят Господен е близу вьрх всичките народи: Както си направилъ, ще бъде и на тебе: Въздаянието ти ще се върне на главата ти.

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:15 в контекст