Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:16 Цариградски (BG1871)

чух, и чревата ми се смутиха Устните ми трепереха от гласа: Гнилота влезе в костите ми, И на мястото си се разтреперах, Та да си почина в деня на скърбта. Когато възлезе против людете Онзи който ще се опълчи против тях.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:16 в контекст