Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:15 Цариградски (BG1871)

Прошел си през морето с конете си, През купове на много води.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:15 в контекст