Старият Завет

Новият Завет

Авакум 2:11 Цариградски (BG1871)

Защото камикът из стената ще извика, И дървовръзките ще му отговорят.

Прочетете пълната глава Авакум 2

Изглед Авакум 2:11 в контекст