Старият Завет

Новият Завет

Амос 8:5 Цариградски (BG1871)

И казвате: Кога ще мине новомесечието, за да продадем жито? И съботата, за да отворим пшеница, И да смалим ефата, и да уголемим сикъла, И да преправим весите за измама? -

Прочетете пълната глава Амос 8

Изглед Амос 8:5 в контекст