Старият Завет

Новият Завет

Амос 8:3 Цариградски (BG1871)

И пенията на храма ще са виения В онзи ден, говори Господ Иеова. Много трупове ще има: На всяко място ще ги изхвърлят мълчешком.

Прочетете пълната глава Амос 8

Изглед Амос 8:3 в контекст