глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Старият Завет

Новият Завет

Амос 6 Цариградски (BG1871)

1. Горко на немарливите в Сион, И на живеещите безгрижно в Самарийската гора, Изящните на първия от народите, При които дохожда домът Израилев!

2. Минете в Халне та вижте; И от там преминете в големия Емат; После слезте в Гет на Филистимците: По-добри ли са те от тези царства? Или пределът им по-голям ли е от вашия предел?

3. Горко на онези които турят далеч лошия ден, И доносят близу престола на насилството;

4. Които лежат на слоновни одрове, И се разпростират на постелките си, И ядат агнетата от паството, И телците отсред обора;

5. Които пеят с гласа на псалтиря, Изнамират си музикални оръдия както Давид;

6. Които пият вино с големи чаши, И се мажат с изрядни мира; А за съкрушението на Йосифа не скърбят!

7. За то сега те ще отидат в плен С първите които ще се запленят; И радостта на възлежещите ще се отнеме.

8. Господ Иеова се закле в себе си, Господ Бог на Силите говори: Аз се гнуся от надигането на Якова, Намразих палатите му; За то ще предам града и изпълнението му;

9. И десет человеци ако останат в една къща, Ще умрат.

10. И на всекиго стрика му, Или който го гори ще го дига да изнесе костите из дома, И ще рече на оногоз който се нахожда по-извътре в къщата: Има ли още някой с тебе? А той ще рече: Няма. Тогаз ще рече: Мълчи; Защото не е сега време да поменем името Господне.

11. Защото, ето, Господ заповядва, И ще порази великия дом със съсипвания, И малкия дом с разпуквания.

12. Могат ли да тичат конете върху скала? Може ли някой да оре там с волове? Но вие обърнахте съдбата в жлъчка, И плода на правдата в пелин, -

13. Вие които се радвате за нищо и никакво, Които говорите: Не придобихме ли си със силата си могущество?

14. Но, ето, аз ще подигна народ против вас, доме Израилев, Говори Господ Бог Саваот; И ще ви притеснят От входа на Емат, до потока на пустинята.