Старият Завет

Новият Завет

Амос 5:24 Цариградски (BG1871)

Но съдбата да тече като вода, И правдата като поток, който не пресъхнува.

Прочетете пълната глава Амос 5

Изглед Амос 5:24 в контекст