Старият Завет

Новият Завет

Амос 3:7 Цариградски (BG1871)

Наистина Господ Иеова няма да направи нищо б Без да открие тайното си на слугите си пророците.

Прочетете пълната глава Амос 3

Изглед Амос 3:7 в контекст