Старият Завет

Новият Завет

Амос 3:14 Цариградски (BG1871)

че в който ден посетя престъпленията Израилеви върх него, Ще посетя и олтарите на Ветил; И роговете на олтаря ще се отсекат, и ще паднат наземи.

Прочетете пълната глава Амос 3

Изглед Амос 3:14 в контекст