Старият Завет

Новият Завет

3 Царе 7:22-36 Цариградски (BG1871)

22. И на главата на стълповете имаше изработени кринове: така се свърши направата на стълповете.

23. Направи още леяното море, десет лакти от устие до устие, кръгло наоколо, и височината му пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше наоколо.

24. И под устието му наоколо имаше пъпки които го обикаляха, десет в лакът, обикаляха морето наоколо. Два реда бяха пъпките излеяни заедно с него.

25. И стоеше на дванадесет вола: три гледаха към север, и три гледаха към запад, и три гледаха към юг, и три гледаха към изток, и морето върху тях; и всичките им заднини бяха към вътре.

26. И дебелината му беше една длан, и устието му направено като устие на чаша, като цвете от крин: и вмещаваше две тисящи вати (мери).

27. Направи още десет медни подстави: четири лакти дължината на една подстава, и четири лакти ширината й и три лакти височината й.

28. А изработването на подставите беше таквоз: имаха краищници, и краищниците бяха между стълповци.

29. И върху краищниците които бяха между стълповците имаше лъвове, волове, и херувими; и върху стълповците отгоре бе поддържалото; а отдоле на лъвовете и воловете имаше ресни направени като висещи.

30. И всяка подстава имаше четири медни колела и медни оси; и четирите й нозе имаха рамена; под омивалницата бяха рамената леяни, всяко срещу ресните.

31. И устата й, извътре на наглавието и отгоре, бяха един лакът, а устата й бяха кръгли, направени у поддържалото, един лакът и пол; и още върх тези й уста имаше ваяния с краищниците им, четвъртити а не кръгли.

32. И под краищниците имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подставата; и височината на всяко колело бе един лакът и пол.

33. И направата на колелата бе като направата на колело от колесница; осите им, и наплатите им, и спиците им, и главините им всичките бяха леяни.

34. И имаше четири рамена в четирите ъгла на всяка подстава; и рамената бяха съдържание на подставата.

35. И на върха на подставата имаше кръгло препасване половин лакът на височина; и на върха на подставата устните й и краищниците й бяха от нея.

36. И на плочите на устните й и на краищниците й издълба херувими, и лъвове, и финици, съразмерно на всяка, и ресни наоколо.

Прочетете пълната глава 3 Царе 7