глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

3 Царе 7 Цариградски (BG1871)

1. И дома си съгради Соломон в тринадесет години, и свърши всичкия си дом.

2. И съгради дома на Ливанската дъбрава: дължината му бе сто лакти, и ширината му петдесет лакти, и височината му тридесет лакти, на четири реда от кедрови стълпове, с кедрови греди върху стълповете.

3. И покрит биде с кедър отгоре на гредите, които се подпираха на четиридесет и пет стълпа, по петнадесет в един ред.

4. И имаше решетки в три реда; и срещаше се прозорец с прозорец в три реда.

5. И всичките двери и дверостълпи бяха четвероъгълни с прозорците; и срещаше се прозорец с прозорец в три реда.

6. И направи притвор от стълпове: дължината му петнадесет лакти, а ширината му тридесет лакти; и притворът беше отпред на стълповете на дома, щото стълповете и стъпалата бяха към лицето им.

7. Направи още притвор за престола, дето щеше да съди, притвора на съда; и той бе поставен с кедър от пода до върха.

8. И домът му в който седеше имаше един друг двор извътре на притвора, който бе от истата направа. Соломон направи още дом за Фараоновата дъщеря която бе взел, подобен на този притвор.

9. Всички тези бяха от великолепни камене според мерките на дяланите камене, претрити с трион, извътре и извън, от основанието дори до върха на зида, и извън дори до големия двор.

10. И основанието бе от великолепни камене, от големи камене, от камене десетлакътни и от камене осемлакътни.

11. И отгоре имаше великолепни камене според мярката на дяланите камене, и кедри.

12. И големият двор изоколо беше от три реда камене дялани и от един ред кедрови греди, както и вътрешният двор на дома Господен, и както притвора на дома.

13. И проводи цар Соломон та взе Хирама от Тир.

14. Той бе син на вдовица жена от Нефталимовото племе, и отец му мъж Тирянин който работеше мед; и той бе пълен с художество, и с разум, и с знание за да работи всяка работа от мед. И дойде при цар Соломона та направи всичката му работа.

15. Защото изля двата медни стълпа осемнадесет лакти висок всеки стълп; и с една връв от дванадесет лакти се измерваше окръжността на всеки стълп.

16. И направи от леяна мед две наглавия за да ги тури на главите на стълповете: височината на едното наглавие пет лакти, и височината на другото наглавие пет лакти.

17. Направи още мрежи от плетена работа и чеповидни украшения за наглавията които бяха на главите на стълповете: седем за едното наглавие и седем за другото наглавие.

18. И направи стълповете, и два реда нарове наоколо върху едната мрежа за да покрие с нарове наглавията които бяха на главата на стълповете; и направи истото на другото наглавие.

19. И наглавията които бяха на главата на стълповете в притвора бяха изработени в вид на кринове от четири лакти.

20. И наглавията които бяха на двата стълпа имаха и отгоре нарове, близу до корема който бе при мрежовидното; и тези нарове бяха двесте наред наоколо върху всяко наглавие.

21. И възправи стълповете в притвора на храма; и възправи десния стълп, и нарече името му Яхин (ще утвърди); и възправи левия стълп и нарече името му Воаз (в него сила).

22. И на главата на стълповете имаше изработени кринове: така се свърши направата на стълповете.

23. Направи още леяното море, десет лакти от устие до устие, кръгло наоколо, и височината му пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше наоколо.

24. И под устието му наоколо имаше пъпки които го обикаляха, десет в лакът, обикаляха морето наоколо. Два реда бяха пъпките излеяни заедно с него.

25. И стоеше на дванадесет вола: три гледаха към север, и три гледаха към запад, и три гледаха към юг, и три гледаха към изток, и морето върху тях; и всичките им заднини бяха към вътре.

26. И дебелината му беше една длан, и устието му направено като устие на чаша, като цвете от крин: и вмещаваше две тисящи вати (мери).

27. Направи още десет медни подстави: четири лакти дължината на една подстава, и четири лакти ширината й и три лакти височината й.

28. А изработването на подставите беше таквоз: имаха краищници, и краищниците бяха между стълповци.

29. И върху краищниците които бяха между стълповците имаше лъвове, волове, и херувими; и върху стълповците отгоре бе поддържалото; а отдоле на лъвовете и воловете имаше ресни направени като висещи.

30. И всяка подстава имаше четири медни колела и медни оси; и четирите й нозе имаха рамена; под омивалницата бяха рамената леяни, всяко срещу ресните.

31. И устата й, извътре на наглавието и отгоре, бяха един лакът, а устата й бяха кръгли, направени у поддържалото, един лакът и пол; и още върх тези й уста имаше ваяния с краищниците им, четвъртити а не кръгли.

32. И под краищниците имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подставата; и височината на всяко колело бе един лакът и пол.

33. И направата на колелата бе като направата на колело от колесница; осите им, и наплатите им, и спиците им, и главините им всичките бяха леяни.

34. И имаше четири рамена в четирите ъгла на всяка подстава; и рамената бяха съдържание на подставата.

35. И на върха на подставата имаше кръгло препасване половин лакът на височина; и на върха на подставата устните й и краищниците й бяха от нея.

36. И на плочите на устните й и на краищниците й издълба херувими, и лъвове, и финици, съразмерно на всяка, и ресни наоколо.

37. Така направи десетте подстави: всичките имаха истото леяне, истата мярка, истото начертание.

38. Направи още десет медни омивалници: всяка омивалница вмещаваше четиридесет вати: всяка омивалница бе четири лакти; и върху всяка от десетте подстави тури се една омивалница.

39. И тури подставите, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; и тури морето от дясната страна на дома, към изток, срещу южната страна.

40. И направи Хирам омивалниците, и лопатите, и легените. Така свърши Хирам да прави всичките дела които направи цар Соломону за дома Господен:

41. двата стълпа; и ядрата на наглавията които бяха на главата на двата стълпа; и двете мрежи за да покриват двете ядра на наглавията които бяха на главата на стълповете;

42. и четиристотин нарове за двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двете ядра на наглавията които бяха върху стълповете;

43. и десетте подстави, и десетте омивалници върху подставите;

44. и едното море, дванадесетте вола под морето;

45. и котлите, и лопатите, и легените; а всички тези съсъди които Хирам направи цар Соломону за дома Господен бяха от светла мед.

46. В полето на Иордан ги излея царят, в земя глинена, между Сокхот и Царетан.

47. И Соломон остави всичките съсъди непретеглени, защото бяха твърде много: тежината на медта не можеше да се сметне.

48. И направи Соломон всичките съсъди които бяха на дома Господен, - златния олтар, и златната трапеза на която се полагаха хлябовете на предложението,

49. и светилниците, пет от дясно и пет от ляво пред давира, от чисто злато, и цветята, и светилата, и клещите от злато,

50. и чашите, и щипците, и легените, и темянниците, и кадилниците от чисто злато, и резетата от злато за дверите на най-вътрешния дом, светая светих, и за дверите на дома, сиреч, на храма.

51. И свърши се всичкото дело което направи цар Соломон за дома Господен. И внесе Соломон посвещенията на Давида отца си: среброто, и златото, и съсъдите положи в съкровищата на дома Господен.