глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Старият Завет

Новият Завет

1 Царе 15 Цариградски (BG1871)

1. И рече Самуил Саулу: Господ ме проводи да те помажа цар над людете му, над Израиля; сега прочее послушай гласа на думите Господни.

2. Така говори Господ Саваот: Помня онова което направи Амалик на Израиля, защото му се противи на пътя когато възлазяше от Египет.

3. Иди сега та порази Амалика, и изтреби всичко що има, и да го не пожалиш; но умъртви от мъж до жена, от дете до сучещо, от говедо до овца, от камила до осел.

4. И Саул повика людете та ги изброи в Телаил, двесте тисящи пешци, и десет тисящи Юдини мъже.

5. И дойде Саул до един Амаликов град и тури засада в дола.

6. И рече Саул на Кенейците: Идете, оттеглете се, слезте отсред Амаличаните, за да ви не премахна с тях; защото вие показвахте милост на всичките Израилеви синове когато възлазяха от Египет. И оттеглиха се Кенейците отсред Амаличаните.

7. И порази Саул Амаличаните от Евила до входа на Сур, срещу Египет.

8. И хвана жив Агага царя на Амаличаните, а всичките люде изтреби с острото на ножа.

9. Саул обаче и людете пожалиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата, и тлъстите, и агнетата, и всичко благо, и не рачиха да ги изтребят; но всичко худо и нищожно, него изтребиха.

10. Тогаз биде слово Господне към Самуила и рече:

11. Разкаях се защото направих Саула цар; понеже се отвърна от след мене, и повеленията ми не извърши. И това оскърби Самуила, и вика към Господа цяла нощ.

12. И като стана Самуил рано на утринта за да иде да посрещне Саула, известиха Самуила и рекоха: Саул дойде в Кармил, и, ето, въздигна за себе си победоносен знак: сетне се върна та премина и слезе в Галгал.

13. И отиде Самуил при Саула; и рече му Саул: Благословен да си от Господа! извърших словото Господне.

14. А Самуил рече: А кой е този глас на овци в ушите ми, и глас на говеда що слушам?

15. И рече Саул: От Амаличаните ги доведоха; защото людете пожалиха онова що беше по-добро от овците и от говедата за да пожъртвуват на Господа Бога твоего; а другите изтребихме.

16. Тогаз рече Самуил Саулу: Потърпи, и ще ти известя що ми говори Господ нощес. А той му рече: Кажи.

17. И рече Самуил: Като беше ти малък пред очите си, не стана ли глава на Израилевите племена, и помаза те Господ цар над Израиля?

18. И проводи те Господ на път и рече: Иди та изтреби грешните Амаличани, и ратувай против тях доде ги изтребиш.

19. Защо прочее не послуша ти гласа на Господа, но се устреми на користите та стори това зло пред Господа?

20. И рече Саул Самуилу: Ей, послушах гласа на Господа, и отидох в пътя в който ме Господ проводи, и доведох Агага царя Амаличкаго, а Амаличаните изтребих.

21. Но людете взеха от користите овци и говеда, по-добрите от прокълнатите, за да пожъртвуват на Господа Бога твоего в Галгал.

22. И рече Самуил: Да ли са угодни Господу всесъженията и жъртвите както послушването на гласа Господен? Ето, послушването е по-добро от жъртвата: покоряването, от тлъстината на овни.

23. Защото непокоряването е като греха на чародеянието, и упорството като нечестието и идопоклонството. Понеже ти отхвърли словото Господне, и той те отхвърля да не си цар.

24. И рече Саул Самуилу: Съгреших; защото престъпих повелението Господне и твоите думи, понеже се убоях от людете, и послушах техния глас.

25. Сега прочее прости, моля, съгрешението ми, и върни се с мене за да се поклоня Господу.

26. А Самуил рече Саулу: Не ща да се върна с тебе; защото ти отхвърли словото Господне, и Господ те отхвърли да не си цар над Израиля.

27. И като се обърна Самуил за да си отиде, той го хвана за полата на мантията му, и тя се раздра.

28. И рече му Самуил: Раздра Господ Израилевото царство от теб днес, и даде го на ближния ти, на по-добрия от тебе.

29. Нито ще се излъже Крепкий Израилев, нито ще се разкае; защото той не е человек та да се разкае.

30. А той рече: Съглеших; но стори ми чест сега, моля, пред старейшините на людете ми и пред Израиля, и върни се с мене за да се поклоня на Господа Бога твоего.

31. И върна се Самуил вслед Саула; и поклони се Саул Господу.

32. Тогаз рече Самуил: Доведете ми тук Агага Амаличкия цар. И дойде при него Агаг весело; защото казваше Агаг: Несъмнено горчивината на смъртта е преминала.

33. А Самуил рече: Както обезчади жени мечът ти, така ще се обезчади между жените майка ти. И съсече Самуил Агага пред Господа в Галгал.

34. Тогаз си отиде Самуил в Рама; а Саул възлезе в дома си в Саулова Гавая.

35. И Самуил не видя вече Саула дори до деня на смъртта си: плачеше обаче Самуил за Саула; и Господ се разкая защото направи Саула цар над Израиля.