глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Старият Завет

Новият Завет

1 Летописи 8 Цариградски (BG1871)

1. А Вениамин роди Вела първородния си, Асвила втория, и Аара третия,

2. Ноя четвъртия, и Рафа петия.

3. А синовете на Вела бяха Адар, и Гира, и Авиуд,

4. и Ависуй, и Нееман, и Ахоа,

5. и Гира, и Сефуфан, и Урам.

6. И тези са Аодови синове, които бяха началници на отечествията на живеещите в Гава, и се преселиха в Манахат:

7. и Нееман, и Ахия, и Гира, който ги пресели, и роди Оза и Ахиуда.

8. А Саараим роди синове в земята Моав като ги отпрати: Усима и Ваара бяха му жени.

9. И роди от Одеса жената си Иовава, и Савия, и Миса, и Малхама,

10. и Иеуса, и Сахия, и Мирма: тези бяха синовете му, началници на отечествия.

11. А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.

12. А Елфааловите синове бяха Евер, и Мисаам, и Самер, който съгради Оно и Лод и селата му;

13. а Верия и Сема, те бяха началници на отечествия на живеещите в Еалон, те изпъдиха Гетските жители.

14. И Ахио, Сасак, и Иеримот,

15. и Зевадия, и Арад, и Адер,

16. и Михаил, и Иесна, и Иоха, Вериеви синове;

17. и Зевадия, и Месулам, и Езекий, и Хевер,

18. и Есмерай, и Иезлия, и Иовав, Елфаалови синове;

19. и Яким, и Зехрий, и Завдий,

20. и Елиинай, и Силатай, и Елиил,

21. и Адаия, и Вераия, и Симрат, синове на Сомея;

22. и Иесфан, и Евер, и Елиил,

23. и Авдон, и Зехрий, и Анан,

24. и Анания, и Елам, и Анатотия,

25. и Иефадия, и Фануил, Сасакови синове;

26. и Самсерай, и Сеария, и Готолия,

27. и Яресия, и Илия, и Зехрий, Иероамови синове, -

28. те бяха началници на отечествия, началници според родовете им: те се населиха в Ерусалим.

29. А в Гаваон се насели Гаваоновий отец, и името на жена му бе Мааха;

30. а първородний му син бе Авдон, сетне Сур, и Кис, и Ваал, и Надав,

31. и Гедор, и Ахио, и Захер

32. и Макелот който роди Сама; и те се още населиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

33. А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, и Мелхисуе, и Авинадава, и Ес-ваала.

34. А Ионатанов син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.

35. А синовете на Михея бяха Фитон, и Мелех, и Тарея, и Ахаз.

36. А Ахаз роди Иоада, а Иоада роди Алемета, и Азмавета, и Зимрия; а Зимрий роди Моса;

37. а Моса роди Винея; син негов, Рафа; син негов, Елеаса; син негов, Асил.

38. А Асил имаше шестима синове на които имената са тези: Азрикам, Вохеру, и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан: всички тези бяха Асилови синове.

39. А синовете на Иесека брата му бяха Улам първородний му, Иеус вторий и Елифалет третий.

40. А Уламовите синове бяха мъже силни с крепост които запъваха лък, и имаха много синове и синове на синове, сто и петдесет. Всички тези бяха от Вениаминовите синове.