Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:21 Цариградски (BG1871)

Пазете себе си в любовта Божия, в ожидание на милостта на Господа нашего Исуса Христа за живот вечен.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:21 в контекст