Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:11 Цариградски (BG1871)

Горко им! защото ходиха в пътя Каинов, и зарад мъзда рукнаха се в заблуждението Валаамово, и погинаха в упорството Кореево.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:11 в контекст