глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Старият Завет

Новият Завет

Йоан 4 Цариградски (BG1871)

1. А когато разумя Господ Исус че са чули Фарисеите че Исус повече ученици прави и кръщава нежели Иоан,

2. (ако и да не кръщаваше сам си Исус, но учениците му,)

3. остави Юдея и отиде пак в Галилея.

4. И трябваше да мине през Самария.

5. И тъй, дойде в един Самарийски град нарицаем Сихар, близу до мястото което даде Яков на сина си Иосифа.

6. И там имаше кладенец Яковов. Исус прочее утруден от път, седеше така на кладенеца; а часът беше около шест.

7. Идва някоя си жена от Самария, да начерпе вода. Казва й Исус: Дай ми да пия.

8. (Защото учениците му бяха отишли в града да купят за ядене.)

9. Казва му жената Самарянка: Как ти който си Юдеянин, искаш за пиене от мене която съм жена Самарянка? (Защото Юдеите не се съобщават със Самаряните.)

10. Отговори Исус и рече й: Ако би знаела Божията дарба, и кой е що ти казва: Дай ми да пия, ти би поискала от него, и дал би ти вода жива.

11. Казва му жената: Господине, нито печерпало имаш, и кладенецът е дълбок; и тъй, от де имаш живата вода?

12. Ти по-голям ли си от отца ни Якова който ни даде кладенеца, и той е пил от него, и синовете му, и добитъците му?

13. Отговори Исус и рече й: Всеки който пие от тази вода, пак ще ожеднее;

14. а който пие от водата която аз ще му дам няма да ожеднее във веки, но водата която ще му дам ще бъде в него извор на вода която извира в живот вечен.

15. Казва му жената: Господине, дай ми тази вода, да не ожедневам нито да идвам тука да изваждам.

16. Казва й Исус: Иди, повикай мъжа си и дойди тука.

17. Отговори жената и рече: Нямам мъж. Казва й Исус: Право си казала че нямаш мъж;

18. защото петима мъжа си водила, и този когото сега имаш не ти е мъж: туй си право рекла.

19. Казва му жената: Господине, гледам че ти си пророк.

20. Бащите ни в таз гора се поклониха: а вие казвате че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се кланяме.

21. Казва й Исус: Жено, хвани ми вяра че иде час когато нито в тази гора нито в Ерусалим ще се поклоните на Отца.

22. Вие се кланяте на онова което не знаете: ние се кланяме на онова което знаем, защото спасението е от Юдеите.

23. Но иде време, и сега е, когато истинните поклонници ще се поклонят Отцу с дух и истина; защото Отец таквиз иска поклонниците си.

24. Бог е дух, и които му се кланят, с дух и истина трябва да се кланят.

25. Казва му жената: Знам че ще дойде Месия който се казва Христос: той кога дойде ще ни възвести всичко.

26. Казва й Исус: Аз съм който ти говоря.

27. И на това отгоре дойдоха учениците му, и почудиха се че приказваше с жена; но никой не рече: Що търсиш? или: Що приказваш с нея?

28. Тогаз жената остави кърчага си и отиде в града и казва на человеците:

29. Елате да видите человек който ми каза все що съм сторила: да не бъде той Христос?

30. И тъй, излязоха от града та идеха къде него.

31. А между това учениците му го молеха и казваха: Учителю, яж.

32. А той им рече: Аз имам ястие да ям което вие не знаете.

33. За то думаха учениците помежду си: Да ли някой му донесе да яде?

34. Казва им Исус: Моето ястие е да струвам волята на оногова който ме е проводил, и да извърша неговата работа.

35. Не казвате ли вие че още четири месеца има и жетвата иде? Ето, казвам ви, подигнете очите си, и вижте нивята че са вече бели за жетва.

36. И който жъне взема заплата и събира плод в живот вечен, за да се радват наедно и който сее и който жъне.

37. Защото в това нещо истинска е речта че: "Друг е който сее и друг който жъне."

38. Аз ви проводих да жънете това в което вие не сте се трудили: други се трудиха, и вие влязохте в техния труд.

39. И от този град мнозина Самаряни повярваха в него поради думата на жената която свидетелствуваше че: Ми каза всичко що съм сторила.

40. И тъй когато дойдоха Самаряните при него молеха му се да остане при тях; и преседя там два дни.

41. И още по-мнозина повярваха поради неговото слово;

42. а на жената казваха: Ние не вярваме вече за твоята дума; понеже сами чухме, и знаем че този е наистина Спасител мира, Христос.

43. А след тези два дена излезе от там и отиде в Галилея.

44. Защото сам си Исус свидетелствува че пророк в отечеството си няма почест.

45. И когато дойде в Галилея приеха го Галилеяните, като бяха видели всичко що стори в Ерусалим в праздника; защото и те бяха дошли на праздника.

46. И дойде Исус пак в Кана Галилейска, гдето направи водата вино. И имаше някой си царски человек на когото син му бе болен в Капернаум.

47. Той, като чу за Исуса че е дошел от Юдея в Галилея, отиде при него и молеше му се да слезе и да изцели сина му, защото щеше да умре.

48. Тогаз му рече Исус: Ако не видите знамения и чудеса не щете повярва.

49. Казва му царският человек: Господи, слез докле не е умряло детето ми.

50. Казва му Исус: Иди си, син ти е жив. И повярва человекът на речта която му рече Исус, и отиваше си.

51. И когато той вече слазяше, срещнаха го слугите му и обадиха му и казваха: Син ти е жив.

52. А той ги попита в кой час му стана по-леко; и рекоха му: Вчера по седемте часа го остави треската.

53. И тъй, разумя бащата че това стана в онзи час в който му рече Исус: Син ти е жив: и повярва той и всичкият му дом.

54. Това пак второ чудо стори Исус от как дойде из Юдея в Галилея.