Старият Завет

Новият Завет

Йоан 3:2 Цариградски (BG1871)

Той дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него.

Прочетете пълната глава Йоан 3

Изглед Йоан 3:2 в контекст