глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

Тит 3 Цариградски (BG1871)

1. Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат, и да бъдат готови на всяко добро дело,

2. да не хулят никого, да не са крамолници, да бъдат тихи, и да показват към всичките человеци всяка кротост.

3. Защото и ние някога си бяхме несмислени, непокорливи, прелъщавани, и порабощени на различни похоти и сласти, живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и мразехме се един друг.

4. Но когато се яви благодатта и человеколюбието на Спаса нашего Бога,

5. не от праведните дела които сме сторили ние, но по своята си милост той ни спаси с окъпването на възраждането, и с подновението от Духа Светаго,

6. когото изля обилно на нас чрез Исуса Христа Спасителя нашего,

7. да би, оправдани чрез неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.

8. Верно е словото; и това искам да потвърдяваш, за да се грижат тези които са повярвали в Бога да предстояват на добри дела. Това е добро и полезно за человеците.

9. А от глупави предирвания, и родословия, и препирания, и карания върху закона отдалечавай се; защото са безполезни и суетни.

10. Еретик человек като го съветваш еднъж и дваж остави го,

11. като знаеш че един такъв се е развратил, и съгрешава, и от самосебе си е осъден.

12. Кога проводя до тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол; защото там сторих намерение да презимувам.

13. Предизпрати тщателно законника Зина и Аполоса, и да не са оскъдни за нищо.

14. Нека се учат и нашите да предстояват на добри дела в нуждни потреби, за да не бъдат безплодни.

15. Поздравяват те всички които са с мене: поздрави тези които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички вас. Амин