Старият Завет

Новият Завет

Тит 2:15 Цариградски (BG1871)

Така говори, и увещавай, и обличавай с всяка власт: да те не презира никой.

Прочетете пълната глава Тит 2

Изглед Тит 2:15 в контекст