глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

Тит 2 Цариградски (BG1871)

1. Но ти говори което подобава на здравото учение:

2. старците да бъдат трезвени, честни, целомъдрени, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

3. такожде и старите жени да имат начин свещенолепен, да не са клеветници, нито да са предадени много на винопийство, да поучават на добро,

4. да разумяват младите жени да любят мъжете си и чадата си,

5. да са целомъдрени, чисти, да си редят добре къщите, да са добри, благопокорни на мъжете си, за да се не охулюва словото Божие.

6. Подобно и момците увещавай да бъдат целомъдрени.

7. Во всичко показвай себе си пример на добрите дела: в поучението показвай неразтленност, честност,

8. слово здраво, неукорно, за да се засрами противникът като няма да рече за вас нищо лошо.

9. Слугите да се покоряват на господарите си, да им угодяват във всичко, да им не повръщат реч,

10. да не посвояват чуждо, но да показват всяка добра вяра; за да украшават във всичко учението на Спаса нашего Бога.

11. Защото се яви Божията благодат, спасителната на всите человеци,

12. която ни учи да се отречем от нечестието и от световните похоти, и да живеем целомъдрено и праведно и благочестиво в настоещия век,

13. ожидаваще блажената надежда и славното явление на великаго Бога и Спаса нашего Исуса Христа,

14. който даде себе си за нас, да ни избави от всяко беззаконие и да ни направи чисти, за избран на себе си народ, ревнител на добри дела.

15. Така говори, и увещавай, и обличавай с всяка власт: да те не презира никой.