глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Старият Завет

Новият Завет

Тит 1 Цариградски (BG1871)

1. Павел, раб Божий и апостол Исус Христов, по вярата на избраните Божии и по познаването на истината която е по благочестие,

2. в надеждата на вечния живот който преди вечните времена е обещал Бог който не лъже,

3. а в своите си времена яви словото си чрез проповедта поверена на мене по заповед на Спаса нашего Бога,

4. на Тита, истинното ми чадо по общата вяра: Благодат, милост, мир, от Бога Отца и Господа Исуса Христа Спаса нашего.

5. Заради това те оставих в Крит, да поправиш недоизкараното, и да поставиш на всеки град презвитери както ти аз заповядах;

6. ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има чада верни, не укорявани за разпуснат живот или непокорни.

7. Защото епископът подобава да е непорочен както домостроител Божий, да не е безочлив, нито гневлив, нито пияница, нито побойник, нито да е лаком за мръсна печалба;

8. но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, праведен, благочестив, въздържателен;

9. който да държи верното слово според учението, да бъде възможен и да увещава със здравото учение, и да изобличава тези които противоречат.

10. Защото има мнозина непокорни, празднословци и умопрелъстници, а най-много от обрязаните,

11. на които трябва да затуляме устата; че те развращават цели домове като учат за гнусна печалба това което не подобава.

12. Някой си от тях, свой им пророк, е рекъл: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, търбуси лениви.

13. Това свидетелство е истинно; за която причина обличавай ги строго за да бъдат здрави във вярата,

14. и да не дават внимание на Юдейски басни, и на заповеди от человеци които се отвръщат от истината.

15. За чистите всичко е чисто; а за осквернените и неверните нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.

16. Изповедват че знаят Бога, но с дела отричат се от него, като са мръсни и непокорни, неспособни за всякакво добро дело.