глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Старият Завет

Новият Завет

Римляни 16 Цариградски (BG1871)

1. Препоръчвам ви Фива сестрата наша, която е служителница на църквата в Кенхрея;

2. да я приимете в Господа както е прилично на светиите, и да й пристоите за каквото би да й потрябва от вас; защото и тя е на мнозина пристоявала, и на самаго мене.

3. Поздравете Прискила и Акила моите в Христа Исуса сътрудници,

4. (които си положиха шиите под нож за моя живот, на които не съм само аз що благодаря, но и всичките църкви между езичниците,) и домашната им църква.

5. Поздравете възлюбленаго ми Епенета, който е начатък на Ахаия в Христа.

6. Поздравете Мария, която се е много трудила за нас.

7. Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и с мене съпленници, които са отлични между апостолите, които още и преди мене бяха повярвали в Христа.

8. Поздравете Амплия възлюбленаго ми в Господа.

9. Поздравете Урвана нашего в Христа сътрудника, и възлюбленаго ми Стахия.

10. Поздравете Апелия, познатият за верен в Христа. Поздравете които са от Аристовуловите.

11. Поздравете роднината ми Иродиона. Поздравете от Наркисовите тези които са в Господа.

12. Поздравете Трифена и Трифоса които се трудят за Господа. Поздравете любезната Персида, която се много труди за Господа.

13. Поздравете Руфа избранаго в Господа, и неговата и моята майка.

14. Поздравете Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и братята които са с тях.

15. Поздравете Филолога и Юлия, Нирея и сестра му, и Олимпана, и всичките светии които са с тях.

16. Поздравете се един друг със свето целуване. Поздравяват ви всичките църкви Христови.

17. И моля ви се, братие, да се привардвате от тези които правят раздори и съблазни против учението което вие сте научили, и отстранявайте се от тях.

18. Защото таквизи человеци не служат Господу нашему Исусу Христу, но на своя си търбух; и със сладки и ласкателни думи прелъгват сърдцата на простодушните.

19. Защото вашето послушание е на всички известно; и тъй, колкото за вас радвам се. Искам пак да бъдете мъдри на доброто, а прости на злото.

20. А Бог на мира скоро ще строши Сатана под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.

21. Поздравяват ви Тимотей сътрудникът мой, и сродниците ми Лукий, и Ясон и Сосипатър.

22. Поздравявам ви в Господа аз Тертий, който писах това писмо.

23. Поздравява ви Гаий странноприемецът мой и на всичката църква. Поздравява ви Ераст строителът градски, и брат Кварт.

24. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.

25. А на тогова който може да ви утвърди по моето благовествуване и проповедта за Исуса Христа, по откровението на тайната която е била умълчана от вечни времена,

26. а сега се е явила, и чрез пророческите писания по повелението на вечнаго Бога, стана позната на всичките народи за тяхно покорение на вярата,-

27. единому премъдрому Богу да бъде слава чрез Исуса Христа во веки. Амин