Старият Завет

Новият Завет

Римляни 13:14 Цариградски (BG1871)

но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за плътта в похотите й.

Прочетете пълната глава Римляни 13

Изглед Римляни 13:14 в контекст