глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Старият Завет

Новият Завет

Римляни 12 Цариградски (BG1871)

1. И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служене;

2. и недейте се съобразява с този век, но преобразувайте се с обновлението на ума си, за да познавате от опитът що е благата, угодната, и съвършената воля Божия.

3. Защото казвам чрез дадената ми благодат всекиму който е между вас, да не мъдрува за себе си по-високо от колкото трябва да мъдрува, но да мъдрува така щото да смиреномъдърствува, по мярката на вярата която мярка е всекиму Бог разделил.

4. Защото както имаме много удове в едно тяло, а всичките удове нямат истата работа,

5. така и ние многото едно тяло сме в Христа, а всеки от нас сме удове един на друг.

6. И като имаме дарования различни по дадената нам благодат, ако е пророчество, да пророчествуваме съразмерно на вярата;

7. ако ли служене, да прилежаваме в служението; ако учи някой, да пребъдва в учението;

8. ако увещава, в увещанието; който раздава, да раздава с простота; който началствува, да началствува с усърдие; който милва, да милва доброволно.

9. Любовта да бъде нелицемерна: имайте отвращение от злото, и прилепявайте се към доброто.

10. Обичайте се един друг с братска любов: предваряйте да си отдавате един на друг почест;

11. бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни: Господу служете:

12. в надежда бивайте радостни, в скръб търпеливи, в молитва постоянни:

13. помагайте на светиите в нуждите им: от гостолюбие се не оставяйте.

14. Благославяйте тези които ви гонят: благославяйте, и не кълнете.

15. Радвайте се с онези които се радват, и плачете с онези които плачат.

16. Истото един към друг мъдрувайте: не мъдрувайте високи неща, но да се водите по смирените: не имайте себе си за мъдри.

17. Никому не въздавайте зло за зло; промишлявайте това което е добро пред всичките человеци.

18. Ако е възможно, колкото от ваша страна, имайте мир с всичките человеци.

19. Не си отмъстявайте, възлюблени мои; но дайте място на гнева; защото е писано: "Мое е отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ."

20. И тъй, ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жеден, напой го; защото това като правиш ще натрупаш жар на главата му.

21. Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.