Старият Завет

Новият Завет

Откровение 9:13 Цариградски (BG1871)

И шестият ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния олтар пред Бога

Прочетете пълната глава Откровение 9

Изглед Откровение 9:13 в контекст