Старият Завет

Новият Завет

Откровение 5:14 Цариградски (BG1871)

И четирите животни казваха: Амин; и двадесетте и четири старци паднаха и поклониха се Тому който живее във веки веков.

Прочетете пълната глава Откровение 5

Изглед Откровение 5:14 в контекст