Старият Завет

Новият Завет

Откровение 4:8 Цариградски (BG1871)

И четирите животни имаха всяко по шест крила изоколо, и отвътре бяха пълни с очи; и не си почиват ден и нощ, не казват: Свет, свет, свет Господ Бог Вседържител, който бе, и който е, и който ще бъде!

Прочетете пълната глава Откровение 4

Изглед Откровение 4:8 в контекст