Старият Завет

Новият Завет

Откровение 4:6 Цариградски (BG1871)

И пред престола имаше море стъклено, подобно на кристал, и всред престола и около престола четири животни пълни с очи и от пред и от зад.

Прочетете пълната глава Откровение 4

Изглед Откровение 4:6 в контекст