Старият Завет

Новият Завет

Откровение 3:4 Цариградски (BG1871)

Но имаш малко имена и в Сардис които не са осквернили дрехите си; и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни.

Прочетете пълната глава Откровение 3

Изглед Откровение 3:4 в контекст