Старият Завет

Новият Завет

Откровение 20:5 Цариградски (BG1871)

А другите мъртви не оживяха докле се свършат тисящата години. Това е първото възкресение.

Прочетете пълната глава Откровение 20

Изглед Откровение 20:5 в контекст