Старият Завет

Новият Завет

Откровение 2:23 Цариградски (BG1871)

И чадата й ще убия със смърт. И ще познаят всичките църкви че съм аз който изпитвам вътрешности и сърдца; и ще ви дам всекиму според делата му.

Прочетете пълната глава Откровение 2

Изглед Откровение 2:23 в контекст