Старият Завет

Новият Завет

Откровение 18:9 Цариградски (BG1871)

И ще възплачат за нея и ще пожалеят за нея царете земни които са блудствували и разкошествували с нея, кога видят дима на изгарянето й.

Прочетете пълната глава Откровение 18

Изглед Откровение 18:9 в контекст